Home   Profiel   Nieuws   Portfolio   Contact
       
  Portfolio Klimaat voor Ruimte    
 
Klimaat voor Ruimte
Huisstijl
Brochure
Flyer
Poster
Programmaboek
   
   
   
   
   
   


  Brochure Klimaat voor Ruimte

Deze uitgave geeft voorbeelden van wat er gebeurt met de kennis die is ontwikkeld binnen Klimaat voor Ruimte. In het eerste deel wordt een analyse uiteen gezet hoe Klimaat voor Ruimte kennis in de praktijk laat doorstromen. Vervolgens worden vier projecten voor het voetlicht gebracht. In stroomschema’s is inzichtelijk gemaakt hoe de kennis vanuit deze projecten naar hogescholen, provincies en bedrijven is doorgestroomd. Tenslotte eindigt het met een omschrijving van de succesformule voor het in de praktijk brengen van klimaatkennis. Bright Design zorgde voor het ontwerp en de realisatie van deze uitgave.