Home   Profiel   Nieuws   Portfolio   Contact
       
  Portfolio Klimaat voor Ruimte    
 
Klimaat voor Ruimte
Huisstijl
Brochure
Folder
Poster
Programmaboek
   
   
   
   
   
   


  Folder Klimaat voor Ruimte

Het BSIK programma van Klimaat voor Ruimte doet onderzoek naar klimaatverandering en naar manieren hoe met de gevolgen ervan om te gaan. Het spitst zicht toe op ruimtelijke ordening en waterbeheer. Het programma beantwoordt tevens de vraag hoe broeikasgasemissies te verminderen, die door landgebruik worden veroorzaakt. De uitdaging voor Klimaat voor Ruimte is om de verbindingen tussen klimaatverandering, klimaatvariabiliteit en ruimtelijke ordening verder te ontwikkelen. Bright Design heeft deze informatie samengevoegd en vormgegeven in een handige folder.